Вэб сайтад стандарт бус фонт ашиглах

Сайтын стандарт фонтын сан тун дульмаг байдгаас фонт оруулж ирж ашиглах шаардлага гардаг. Үүний тулд ашиглах фонтынхоо файлыг сайтынхаа хавтаст хуулаад дарах байдлаар css-ээр фонтоо тодорхойлоод ашиглаж болно.

 
font.css

@charset "utf-8";
/* CSS Document */

@font-face {
    font-family: 'Calibri';     /* Фонтын нэр */
    src: url('calibri.ttf') format('truetype');     /* Фонтын эх файлыг зааж өгнө */
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}

...index.html


<head>
      . . .
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="font.css">

      . . .
</head>
<body>
      . . .
      <span style="font-family:Calibri;">
            This is Calibri text
      </span>
      . . . 
</body>

Comments

Popular posts from this blog

Компьютерийн нэвтрэх нууц үгээ мартсан уу?

Тооллын систем

Алгоритм ерөнхий ойлголтууд