Posts

Showing posts from November, 2010

ITPEC шалгалтын тухай

Image
Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт (МТИШ) нь Япон улсын МТ-ийн шалгалтын систем дээр суурилдаг ба Азийн 12 оронд тус бүс нутагт нэгдсэн стандарттай болгох зорилготойгоор анх хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эдгээр орнуудад Япон, Энэтхэг, Сингапур, БНСУ, Хятад, Монгол, Филиппин, Малайз, Вьетнам, Мьянмар, Тайван, Тайланд улсууд ордог. Нэгдсэн шалгалтад амжилттай шалгуулсан инженерийн ур чадвар ITPEC-н бүх гишүүн орнуудад нэгэн адил хүлээн зөвшөөрөгддөг.

Блогийн бичлэгийн дор холбоотой бичлэгүүд хэсэг нэмэх

Steps for Implementation:
Блогийнхоо Design >Edit HTML гэж ороод
Expand Widget Templates-ийн өмнөх checkbox-г check хий.</head> tag-г олоод түүний  дээд хэсэгт дараах код-г хуулна

Syntax Highlighter ашиглан blog - т програмын код оруулах

Design >Edit HTML гэж ороод
Expand Widget Templates-ийн өмнөх checkbox-г check хий.</head> tag-ийн өмнө дараах код-г хуул<link href='http://you.googlepages.com/SyntaxHighlighter.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src='http://you.googlepages.com/shCore.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://you.googlepages.com/shBrushCss.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://you.googlepages.com/shBrushJava.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://you.googlepages.com/shBrushJScript.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://you.googlepages.com/shBrushSql.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://you.googlepages.com/shBrushXml.js' type='text/javascript'/>


</body> tag-н өмнө мөн дараах код-г хуул

Блог нээв.

Програмчлалын мэдлэгээ цэгцлэх бас энэ чиглэлээр сурдаг, сонирхон судалдаг хүмүүст бага ч болов хэрэг болох боловуу хэмээн энэ блогоо нээлээ. Програмчлалын зарим ойлголтуудыг өөрийнхөө үгээр тайлбарлах гээд үзье!  Эхний удаад Алгоритм, Жава, Си, MySql-ийн хичээлүүд оруулнаа. За тэгээд хэрэгтэй нэгэндээ хэрэг болно биз дээ. Харин алдаа мадаг гарсан байвал залруулж тус болоорой!