Posts

Showing posts from September, 2011

Алгоритм ерөнхий ойлголтууд

Image
Алгоритм гэж юу вэ? Алгоритм гэдэг нь нэг үгээр хэлбэл тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртлэх Арга зам(алхмуудын дараалал) юм. Бидөдөр тутмын амьдралдаа байнга л алгоритм зохиож түүнийгээ хэрэгжүүлж байдаг. Жишээ нь зам гатлахдаа:
Хэрэв ногоон гэрэл ассан байвал: Гарцаар гарнаАсаагүй бол /өөрөөр улаан гэрэл асаалттай бол/Ногоон гэрэл асахыг хүлээнэНогоон гэрэл асангуут гарцаар гарна...  ...гэх мэтчилэн бид өөрсдөө анзаардаггүй боловч олон алгоритмууд зохиож түүнийгээ байнга л амьдралдаа хэрэглэсээр л байдаг. Бодлогоор бол бодлогын анхны өгөгдөлүүд дээр үйлдлүүдээ дэс дараагаар хийгээд хариуг олох тэр алхмуудын дараалал гэж ойлгож болно. 36:2+(45-39)*8=? илэрхийллийг бодохдоо 1.45-39=6 2.36:2=18 3.6*8=48 4.18+48=66 гэсэн дарааллаар бодно. Дурын a:b+(c-d)*e=? Илэрхийллийн хувьд дээрх үйлдлийн дараалал биелэх бөгөөд алгоритм нь: 1.c – d = ? /х гэе/ 2.a : b = ?/у гэе/ 3.х* e = ?/z гэе/ 4.у